Kvalitet & fleksibilitet

MH-Vikar er et vikarbureau med fokus på sygeplejerske-vikarer med stærk faglighed og værdiskabende fleksibilitet for kunden. Kvalitet er nøgleordet!

Leverer ydelser til

Sygepleje

Hjemmepleje & private hjem

Hospitaler

Lægepraksis

Mangler sygeplejersker

Der er akut mangel på arbejdskraft i sundhedssektoren. Så kontakt MH-Vikar hvis du har lyst til et spændende arbejdsliv med fleksible arbejdstider

Åbent fra 06:00-23:00

Ring alle hverdage og søndag fra 06:00 til 23:00

Lørdag fra 06:00 til 16:00

Telefon:

5196 5940

Vikarer kan bestilles på mail ved tryk på KONTAKT i faneblad

TIL KUNDEN

Hvorfor vælge MH-Vikar?

Fordele ved sygeplejerskevikarer

MH-Vikar har flere distrikter/sygehuse i Region Syddanmark som samarbejdspartnere, når de faste leverandører ikke kan levere – hvilket har vist sig at være et stigende problem.

MH-Vikar har også et par private lægepraksisser som kunder og tilbyder også privat pleje hos syge og dødende i den sidste tid.

Af computersystemer kender vi bl.a. flg.:

– MEDWIN, RAMBØLL CARE, UNIQ OMSORG, COSMIC etc.

Vi er klar over, at der bliver set meget ned på vikarer for tiden, og at der er sparetider, men der er mange fordele ved vikarer.

Vikarer betaler sig hvis:

– Man lige står og mangler hænder i en kortere periode.

Fordi:

– Distriktet/afdelingen betaler kun for de x antal timer, hvor arbejdet ydes. Resten betaler bureauet, så som administration, feriepenge,  pension, sygedagpenge etc.

Så kan kunden spørge sig, hvad så med kompetencerne?

Vi sørger for kontinuitet, idet vi er et lille bureau, der kender vikarerne og så vidt muligt fra vagt til vagt sender vi de samme sygeplejerskevikarer til de samme distrikter/afdelinger. MH-Vikar bruger kun yderst kompetente vikarer med relevant erfaring. Det er ofte lokale håndplukkede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og –hjælpere.

Der lægges også, så vidt muligt, vægt på, at vores sygeplejerskevikarer kan bruge den elektroniske patientjournal hos den respektive kunde.

 • Fleksibilitet

  Du er ikke afhængig af eget netværk eller personale, som har en velfortjent fridag/ferie.

 • Stabilitet

  Sygeplejerskevikarer er glade for at blive tilkaldt – og hurtigt klar.

 • Sparet tid og frustration

  Du skal ikke bruge din tid på at ringe rundt efter afløsere, mere eller mindre forgæves. Ring til os så du kan bruge din egen tid bedre.

 • Styr på omkostningerne

  Aflønning af interne sygeplejerskevikarer er ofte et større regnestykke, hvor du også skal kalkulere med overtidsbetaling, søgnehelligdagsbetaling, optjening af ferie og fridage etc. Hos os er prisen klar og nem at gennemskue.

 • Mindre stress og nedslidning

  Du kan spare dit eget personale for stressende opkald og ekstra vagter. Giv dem fri til at lade op. Så plejer du samtidig deres arbejdsglæde og helbred.

 • Lang åbningstid

  MH-Vikar kan kontaktes alle hverdage og søndag fra 06:00 til 23:00. Lørdag fra 06:00 til 16:00

Kvalitetssikring og praktik

For at sikre kvaliteten hos vores vikarer har vi en målrettet rekrutteringsproces.

Vi har ligeledes en løbende vurdering af vores vikarer både fagligt og menneskeligt.

Den består af følgende:

– Personligt interview med en faguddannet

– Konkret vurdering af den enkelte vikar

– Indhentning af referencer

– Dokumentation af faglige kompetencer

– Vikaren underskriver erklæring, hvori bl.a. rigtigheden af kompetencer og kvalifikationer bekræftes

– Opfølgende samtale med nye vikarer efter en måned

Jeg er selv kontaktperson og booker, og derfor ved jeg hvilke relevante kompetencer mine vikarer har, således at den rette vikar sendes hver gang.

Kontaktpersonen gennemfører en løbende evaluering af samarbejdet, for at sikre at gensidige forventninger hele tiden indfries.

Jeg er selv sundhedsfagligt uddannet og har indgående kendskab til vikarbranchen og de enkelte områder, afdelinger og specialer.

SYGEPLEJERSKEVIKARER

Sygeplejerskevikarernes arbejde skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kunden har instruktionsbeføjelsen og dermed forsikringsforpligtelsen over for den enkelte vikar i det bestilte tidsrum.

Vikarerne i MH-Vikar har alle en social- eller sundhedsfaglig uddannelse, kan tale, skrive og forstå dansk og har fremvist en ren straffeattest inden de tilbydes deres første vagt.

Vikaren er informeret om, at han/hun, til enhver tid, skal følge kundens gældende arbejdsprocedurer.

Vikaren underskriver en erklæring, hvori det bekræftes at de oplyste kvalifikationer og kompetenceområder er korrekte. Vikaren skriver ligeledes under på en skærpet tavshedspligt i henhold til gældende regler.

VAGTER

Længden af den enkelte vagt kan aftales. Dog er minimum-timetallet som udgangspunkt 6 timer.

En vagt kan afmeldes ind til 4 timer før vagtstart uden omkostninger for den enkelte kunde (dagvagt dog senest kl. 19.00 dagen før). Med undtagelse af besatte weekend vagter, som skal afmeldes senest den pågældende fredag senest kl. 12.

S og H dage som der er aftalt og sat vikarnavn på, kan ikke afmeldes, medmindre vi finder erstatningsvagt til den pågældende medarbejder.

OBS! Vagter bestilt 14 dage frem eller mere fra bestillings dato, kan ikke afmeldes, såfremt vikar er fundet.

TIL SYGEPLEJERSKEVIKARER

HVORFOR VÆLGE MH-VIKAR?

SYGEPLEJERSKEVIKARER TILBYDES

MH-Vikar er et bureau, der lægger stor vægt på nærvær og at kende navnene og kvaliteterne/kompetencerne på alle sygeplejerskevikarer. Indehaveren tager selv vagter og har gjort det i mange år. Hun kender derfor de fleste afdelinger/distrikter, vikarerne sendes ud i. Herved har indehaveren lettere ved at bakke op, koordinere og bevare fingeren på pulsen, hvilket har vist sig at give stor anerkendelse, tryghed hos den enkelte vikar og sikring af høj kvalitet. Det er oprindeligt derfor indehaveren valgte at blive selvstændig, netop for at bevare nærværet, overblikket og kvaliteten.

Fordelen ved at benytte MH-Vikar er, at bureauet har en stor prioritet og derfor kan tilbyde mange vagter.

Har ovenstående din interesse, håber jeg at høre fra dig snarest og til en videre samtale.

Henvendelser vedrørende løn afregning bedes henvendes til:

heh1968@live.dk

 • Attraktiv løn og tillæg.
 • Weekendtillæg som starter fredag eftermiddag og slutter mandag morgen
 • Feriepenge
 • Frihed til selv at vælge arbejdstid
 • Kørsel efter statens takst
 • Pension
 • Udleveret sygeplejevest med logo til fuldtidsvikarer
 • Faglig sparring

MH-Vikar har fået ny overenskomst med DSR marts 2017, gældende for de næste 3 år.

Mød kernen af MH Vikar

Maja S. Hansen

Historien om Maja og MH Vikar

Jeg hedder Maja S. Hansen og jeg startede MH Vikar tilbage i oktober 2007. Efter 5 år som sygeplejerskevikar fik jeg lyst til at starte mit eget vikarbureau. I starten var jeg den eneste vikar, men jeg blev hurtigt mødt af stor efterspørgsel og derfor valgte jeg at udvide med nogle ekstra sygeplejerskevikarer – ret hurtigt var det heller ikke var nok til at mætte den store efterspørgsel og derefter greb det om sig.

Siden 2007 har MH Vikar skabt værdi ved at efterleve følgende principper:

Kvalitet. Idet jeg selv vikarierer, så møder jeg potentielle gode og kompetente medarbejdere, som jeg ofte har håndplukket – og derfor kan jeg med rette skrive, at min stab er lig med kvalitetsmedarbejdere. Min erfaring betyder også, at jeg kender distrikterne og derfor kan jeg finde den rette vikar til jeres behov.

Kontinuitet. Min stab af medarbejdere tilbydes overvejende vagter på de samme distrikter/afdelinger, hvilket giver kontinuitet og bidrager til kvaliteten.

Fleksibilitet. Du kan kontakte MH Vikar fra kl. 6 om morgenen til kl 23 om aftenen. Der er som regel straks forbindelse og ellers kan du lægge en besked og så vil der hurtigt blive fulgt op. Jeg tager også gerne selv vagter. Der kan aftales “skæve tider”, hvis der er behov for det.

Korrekt fakturering. Hurtig og korrekte tilbagemeldinger/fakturering til afdelingerne.

Først og fremmest skal mit bureau ikke være større end, at jeg selv kender navnene på alle mine medarbejdere og jeg skal altid være tilgængelig. For at øge serviceniveauet betjenes MH Vikars vagttelefon idag af 3 skiftende telefonvagter, som står klar til at imødekomme dine henvendelser vedrørende vagter, bookinger, etc. Der skal aldrig være lang ventetid på telefonen og kunden vil ofte få fat i mig, da jeg nyder at være tæt på mine kunder.

Maja S. Hansen

KONTAKT OS

Så svarer vi tilbage hurtigst muligt

Send os en besked

MH Vikar
Bøgevej 12
5260 Glamsbjerg